Hvordan vi jobber

Våre verdier

  • Vi lytter: Tenk mer, snakk mindre. Løs kundebehov, ikke alt annet
  • Pragmatisk: Ikke skyt fugler med raketter. Finn den mest effektive løsningen
  • Innovativ: Tenk nytt, gå videre hvis det finnes bedre løsninger
  • Vennlig: Lever brukervennlige systemer og vær enkel å kontakte
  • Levere: På tid, kostnad og funksjon

Vår tilnærming

Vi er her for våre kunder og jobber hver dag for å gjøre deres hverdag bedre.

Hver bransje har sine unike behov. Vi sørger for at vi kartlegger, forstår og løser dem i en effektiv og iterativ prosess.

  • Lytt og forstå virkelig: Kundebehov guider løsninger, ikke det som alltid har blitt gjort før
  • Skisser og videreutvikle: Visualisering av løsninger gjør det enklere for alle å forstå funksjon, diskutere, forbedre og skissere det igjen
  • Skjær elefanten: Utviklingen er delt inn i sprinter, hvor funksjonalitet er bygget og testet i mindre deler. Hvorfor? Hvordan spiser du en elefant? Du deler den
  • Sikre funksjon: Test og verifiser, gjør systemene skalerbare for økt volum